System rozliczenia ryczałtowego

System rozliczenia ryczałtowego charakteryzuje się tym, że Klient już w chwili zlecenia sprawy wie, jaki poniesie koszt usługi prawnej. W przypadku zlecenia prowadzenia konkretnej sprawy, zaopiniowania zagadnienia lub problemu prawnego, Kancelaria po zapoznaniu się z materiałami i ocenie stopnia trudności sprawy, przedstawia Klientowi stawkę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem jego wysokości.

« powrót