System rozliczenia ryczałtowego z limitem godzin

Dla przedsiębiorców zainteresowanych stałą współpracą proponujemy system rozliczania ryczałtowego z miesięcznym limitem godzin. W ramach tej oferty ustalany jest limit godzin objętych ryczałtem, a po wyczerpaniu limitu, każda kolejna godzina jest liczona według stawki godzinowej. Taki system rozliczeń umożliwia optymalne ułożenie współpracy z Klientem, gdyż Klient po oszacowaniu ilości godzin, których miesięcznie potrzebuje na konieczną obsługę objętą ryczałtem, może ocenić zapotrzebowanie na dodatkowe usługi prawne i w ten sposób regulować, w zależności od priorytetów, ponoszenie kosztów pomocy prawnej.

W ramach systemu rozliczeń z limitem godzin oferujemy następujące usługi:

« powrót