W ramach naszej praktyki świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów instytucjonalnych jak i na rzecz osób fizycznych. Warunki współpracy są ustalane indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i charakteru świadczonej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania Klienta udzielamy porad w formie ustnej, jak też w formie pisemnych opinii prawnych. Nasza Kancelaria oferuje:

ponadto:

 • świadczymy kompleksową obsługę podmiotów prawnych,
 • konstruujemy i opiniujemy kontrakty oraz umowy handlowe,
 • pomagamy przy tworzeniu i rejestracji spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów prawnych,
 • sporządzamy projekty aktów wewnętrznych spółek prawa cywilnego, handlowego, innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji non for profit,
 • sporządzamy dla pracodawców projekty aktów wewnętrznych zakładów pracy: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, etc.,
 • udzielamy pomocy prawnej przy organizowaniu zebrań organów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń, Rad Nadzorczych, Zarządów).
 • Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu:

 • prawa gospodarczego,
 • prawa spółek handlowych,
 • prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego,
 • prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa karnego, karnego skarbowego, w tym karnych spraw gospodarczych,
 • prawa budowlanego,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa bankowego i finansowego,
 • prawa przewozowego.