Oferta dla przedsiębiorców i klientów instytucjonalnych

W ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami instytucjonalnymi proponujemy jeden z trzech systemów rozliczeń: 

- system rozliczania godzinowego,
- system rozliczania ryczałtowego,
- system ryczałtowy z limitem godzin.

W postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami uprawnionymi do orzekania wynagrodzenie prawnika nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz. U. z 2015 poz. 1800 ze zm.).
Oferta dla osób fizycznych

W ramach pomocy prawnej dla osób fizycznych wynagrodzenie prawnika jest każdorazowo ustalane z mocodawcą po zapoznaniu się z problemem prawnym i materiałami w sprawie. Wynagrodzenie określane jest w zależności od przedmiotu sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

W postępowaniach sądowych oraz przed innymi organami uprawnionymi do orzekania wynagrodzenie prawnika nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz. U. z 2015 poz. 1800 ze zm.).